Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
2022.05.16 - Thông báo lịch làm việc tuần.pdf
  
6/21/2022 10:45 AMNo presence informationDONGNAI\tuyentvLịch làm việc tuần từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022
2022.05.23 - Thông báo lịch làm việc tuần.pdf
  
6/21/2022 10:45 AMNo presence informationDONGNAI\tuyentvLịch làm việc tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022
2022.06.07 - Thông báo lịch làm việc tuần.pdf
  
6/21/2022 10:45 AMNo presence informationDONGNAI\tuyentvLịch làm việc tuần từ ngày 6/6/2022 đến ngày 10/6/2022
2022.06.13 - Thông báo lịch làm việc tuần.pdf
  
6/21/2022 10:52 AMNo presence informationDONGNAI\tuyentvLịch làm việc tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022
2022.06.20 - Thông báo lịch làm việc tuần.pdf
  
7/26/2022 2:30 PMNo presence informationDONGNAI\tuyentvLịch làm việc tuần từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022.
2022.06.27 - Thông báo lịch làm việc tuần.pdf
  
7/26/2022 2:32 PMNo presence informationDONGNAI\tuyentvLịch làm việc tuần từ ngày 27/6/2022 đến ngày 1/7/2022.
2022.07.11 - Thông báo lịch làm việc tuần.pdf
  
7/26/2022 2:33 PMNo presence informationDONGNAI\tuyentvLịch làm việc tuần từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022
2022.07.18 - Thông báo lịch làm việc tuần.pdf
  
7/26/2022 2:35 PMNo presence informationDONGNAI\tuyentvLịch làm việc tuần từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022
2022.07.25 - Thông báo lịch làm việc tuần.pdf
  
7/26/2022 2:36 PMNo presence informationDONGNAI\tuyentvLịch làm việc tuần từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022