Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
Please approve ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐỊNH QUÁN LẦN THỨ II NĂM 2014
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐỊNH QUÁN LẦN THỨ II NĂM 2014
Please approve Hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Long Khánh lần thứ II năm 2014
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Long Khánh lần thứ II năm 2014
Please approve Giữ gìn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày tại Đồng Nai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Giữ gìn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày tại Đồng Nai
Please approve Văn hóa ẩm thực truyền thống của người Mạ ở Đồng Nai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Văn hóa ẩm thực truyền thống của người Mạ ở Đồng Nai
Please approve THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Please approve Nhảy sạp - Nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào người Thái ở Bàu Cạn, Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Nhảy sạp - Nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào người Thái ở Bàu Cạn, Long Thành
Please approve Ngàn A Phước – Tấm gương tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Ngàn A Phước – Tấm gương tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp
Please approve Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại khu dân tộc X’tiêng xã Tân Hiệp huyện Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại khu dân tộc X’tiêng xã Tân Hiệp huyện Long Thành
Please approve Bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã và người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014.
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã và người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014.
Please approve Đoàn thể thao dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai tham dự Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số toàn quốc, khu vực II năm 2015 tại Kon Tum (10/5/2015-15/5/2015)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đoàn thể thao dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai tham dự Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số toàn quốc, khu vực II năm 2015 tại Kon Tum (10/5/2015-15/5/2015)
Please approve Đại hội Chi bộ Ban Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại hội Chi bộ Ban Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020
Please approve Báo cáo danh sách và hồ sơ sinh viên là người DTTS được hỗ trợ kinh phí kỳ 1 năm học 2015-2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Báo cáo danh sách và hồ sơ sinh viên là người DTTS được hỗ trợ kinh phí kỳ 1 năm học 2015-2016
Please approve CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH CHĂM LO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC NGHÈO TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH CHĂM LO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC NGHÈO TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Please approve Mái ấm cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Mái ấm cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Please approve Tập huấn “Nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong thực hiện chính sách dân tộc”
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tập huấn “Nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong thực hiện chính sách dân tộc”
Please approve HUYỆN XUÂN LỘC: Ra quân làm công tác dân vận
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HUYỆN XUÂN LỘC: Ra quân làm công tác dân vận
Please approve HUYỆN CẨM MỸ: Kiểm tra thủ tục bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa.HUYỆN CẨM MỸ: Kiểm tra thủ tục bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại c...
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HUYỆN CẨM MỸ: Kiểm tra thủ tục bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa.HUYỆN CẨM MỸ: Kiểm tra thủ tục bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Sông Ray, Xu
Please approve THỊ XÃ LONG KHÁNH: Tổ chức Ngày hội thiếu nhi dân tộc thiểu số tại xã Bảo Quang
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
THỊ XÃ LONG KHÁNH: Tổ chức Ngày hội thiếu nhi dân tộc thiểu số tại xã Bảo Quang
Please approve Người có uy tín huyện Định Quán: Chung tay xóa nhà tạm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Người có uy tín huyện Định Quán: Chung tay xóa nhà tạm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số
Please approve HUYỆN CẨM MỸ: Thăm và chúc tết đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Cholchnamthmay
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HUYỆN CẨM MỸ: Thăm và chúc tết đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Cholchnamthmay
Please approve Cần nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Cần nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số
Please approve Phong tục – tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Mạ ở Đồng Nai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Phong tục – tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Mạ ở Đồng Nai
Please approve GƯƠNG SÁNG TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ - Hoàng Uyên Mai - Người phụ nữ dân tộc Tày chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
GƯƠNG SÁNG TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ - Hoàng Uyên Mai - Người phụ nữ dân tộc Tày chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình
Please approve Đinh Công Tâm: Tấm gương sáng trong phát triển sản xuất – giúp đỡ nhau cùng phát triển
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đinh Công Tâm: Tấm gương sáng trong phát triển sản xuất – giúp đỡ nhau cùng phát triển
Please approve THỊ XÃ LONG KHÁNH: Duy trì Lễ hội SaYangva của đồng bào dân tộc Chơro
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
THỊ XÃ LONG KHÁNH: Duy trì Lễ hội SaYangva của đồng bào dân tộc Chơro
Please approve BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CÔNG CHIÊNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CHƠRO XÃ PHÚ LÝ
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CÔNG CHIÊNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CHƠRO XÃ PHÚ LÝ
Please approve Đoàn vận động viên tỉnh Đồng Nai tham gia Hội thi thể thao các dân thiểu số toàn quốc lần thứ IX tại Kon Tum
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đoàn vận động viên tỉnh Đồng Nai tham gia Hội thi thể thao các dân thiểu số toàn quốc lần thứ IX tại Kon Tum
Please approve http://bdt.dongnai.gov.vn/Hnh%20nh%20hot%20ng/vdv%20dongnai.jpg
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
http://bdt.dongnai.gov.vn/Hnh%20nh%20hot%20ng/vdv%20dongnai.jpg
Please approve Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc
Please approve Hội thảo góp ý Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội thảo góp ý Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”
1 - 30Next