Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo triệu tập lớp học viên khóa tập huấn "Thu thập thông tin số liệu phục vụ công tác dân tộc"

Title

Thông báo triệu tập lớp học viên khóa tập huấn "Thu thập thông tin số liệu phục vụ công tác dân tộc"

Body

- Thông báo triệu tập của Ủy ban Dân tộc. Đã có địa điểm học cụ thể
- Phương tiện đi lại các đơn vị tự túc; (Nếu không có thể liên hệ A Liêm ĐT: 0902838440 để được hỗ trợ)
- Ngủ nghỉ tại nhà khách Bộ tổng tham mưu - liên hệ chị Trang phụ trách lớp; ĐT: 0948.516.586

- Bổ sung công văn của UBND tỉnh Gửi các đơn vị

Expires

 

Display

No

Attachments

Created at 7/11/2016 1:57 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/14/2016 3:41 PM by DONGNAI\tuyentv