Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo tuyển dụng - Ban Dân tộc (File Văn bản đính kèm)

Title

Thông báo tuyển dụng - Ban Dân tộc (File Văn bản đính kèm)

Body

​Căn cứ nhu cầu tuyển dụng năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng vị trí Bảo vệ Tạp vụ cơ quan. số lượng 01 Bảo vệ và 01 Tạp vụ

(File Thông báo Tuyển dụng đính kèm)

Expires

 

Display

No

Attachments

tb-02 tuyen dung.pdf    
Created at 1/14/2019 4:32 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 4/2/2019 8:09 AM by DONGNAI\tuyentv