Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Title

Thông báo về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Body

​Thông báo về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai​

(File đính kèm)

Expires

 

Display

No

Attachments

tb-11 sap xep to chuc bo may.pdf    
Created at 4/2/2019 7:51 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 3/11/2020 10:59 AM by DONGNAI\tuyentv