Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: ​​Kế hoạch cải cách hành chính của ubnd tỉnh Đồng Nai( Kh số 15122/KH-UBND ngày 27/12/2019)

Title

​​Kế hoạch cải cách hành chính của ubnd tỉnh Đồng Nai( Kh số 15122/KH-UBND ngày 27/12/2019)

Body

​Kế hoạch cải cách hành chính của ubnd tỉnh Đồng Nai năm 2020 ( Kh số 15122/KH-UBND ngày 27/12/2019)

 Đính kèm

Expires

 

Display

No

Attachments

15122-KH-UBND - ke hoach cai cach hanh chinh tinh dong nai 2020.pdf    
Created at 6/25/2020 3:45 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 2/4/2021 3:22 PM by DONGNAI\tuyentv