Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Kế hoạch cải cách hành chính Ban Dân tộc năm 2020

Title

Kế hoạch cải cách hành chính Ban Dân tộc năm 2020

Body

kế hoạch cải cách hành chính của Ban dân tộc ( kế hoạch số 11/KHBDT ngày 16/01/2020)​

Expires

 

Display

No

Attachments

11-kh-bdt -Kế hoạch cải cách hành chính Ban Dân tộc năm 2020.pdf    
Created at 6/25/2020 3:59 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 2/4/2021 3:23 PM by DONGNAI\tuyentv