Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

Title

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

Body

​Văn bản đã được cập nhật ở mục "Văn bản Quy phạm pháp luật" Quyết định 2702/QĐ-UBND​ ngày 4/8/2020 của UBDN tỉnh Đồng Nai.

http://bdt.dongnai.gov.vn/Pages/vanban.aspx?page=1

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 9/16/2020 4:22 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 9/25/2020 10:59 AM by DONGNAI\tuyentv