Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Title

Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Body

Kế hoạch Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026​

Expires

 

Display

No

Attachments

KHtuyentruyenbaucu_28.01.2021(fileky)_202101290831305800028.pdf    
Created at 2/3/2021 8:48 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 9/29/2021 3:55 PM by DONGNAI\tuyentv