Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ban Dân tộc năm 2022

Title

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ban Dân tộc năm 2022

Body

Ban Dân tộc thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ban Dân tộc như sau:

- Lãnh đạo Ban Dân tộc tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Lãnh đạo Ban Dân tộc trùng với ngày Thứ bảy, Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Trưởng ban bận công tác do yêu cầu nhiệm vụ thì bố trí ngày khác trong tháng (Ban Dân tộc sẽ có thông báo cụ thể).

- Tiếp công dân thường xuyên: Công chức phòng Thanh tra, các phòng thuộc Ban và các đơn vị liên quan.

- Tiếp đột xuất: theo khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

1. Thời gian:

- Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Địa điểm: Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh, số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần: Công chức phòng Thanh tra, các phòng thuộc Ban và các đơn vị liên quan.

Ban Dân tộc thông báo để nhân dân, cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được biết, thực hiện.TB-04.pdfTB-04.pdf

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 5/30/2022 8:05 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 5/30/2022 8:24 AM by DONGNAI\tuyentv