Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Báo cáo danh sách và hồ sơ sinh viên là người DTTS được hỗ trợ kinh phí kỳ 1 năm học 2015-2016

Title

Báo cáo danh sách và hồ sơ sinh viên là người DTTS được hỗ trợ kinh phí kỳ 1 năm học 2015-2016

Body

V/v báo cáo danh sách và hồ sơ sinh viên là người DTTS được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

- Ban Dân tộc đề nghị UBND các Huyện, TX Long Khánh và TP Biên Hòa chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
- Thông báo rộng rãi tới các sinh viên là người DTTS đang theo học đại học, cao đẳng học kỳ 1 năm học 2015-2016 biết nộp hồ sơ
- UBND các huyện xét duyệt tổng hợp danh sách hồ sơ gửi về Ban Dân tộc trước ngày20/10/2015 theo biểu mẫu đính kèm.
- Thời  gian cấp phát tiền Ban Dân tộc sẽ thông báo sau!​

Expires

 

Display

No

Attachments

cv-268.pdf    
Created at 10/16/2015 4:10 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 4/7/2016 3:34 PM by DONGNAI\tuyentv