Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐỊNH QUÁN LẦN THỨ II NĂM 2014

Title

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ĐỊNH QUÁN LẦN THỨ II NĂM 2014

Loại tin

Tin địa phương

Loại tin:ID

1

Đoạn tin ngắn

Ngày 10/10, huyện Định Quán đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Châu – Hàm vụ trưởng, Trưởng Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Trí – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh;

Nội dung

Ngày 10/10, huyện Định Quán đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2014. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Châu – Hàm vụ trưởng, Trưởng Văn phòng đại diện Ủy ban Dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Trí – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh; Điểu Bảo – Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Định Quán và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện. Đây là Đại hội điểm của tỉnh nhằm rút kinh nghiệm để triển khai ở các đơn vị còn lại và hướng tới Đại hội dân tộc thiểu số cấp tỉnh vào cuối năm 2014.​

tindaihoi1_9-4-2015.jpg 

Đoàn thanh thiếu niên chúc mừng Đại hội

Định Quán là nơi có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú đông nhất trên địa bàn tỉnh, có 28 thành phần dân tộc thiểu số với 47.307 người chiếm 23,25% dân số toàn huyện. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Định Quán đã có những chủ trương đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số, được đồng bào các dân tộc thiểu số hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu thực hiện và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bộ mặt vùng dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc, đồng bào các dân tộc đã có sự tiến bộ rõ rệt trên tất cả các mặt, các lĩnh vực. Sản xuất nông, lâm nghiệp đã có bước tiến mới, một số vùng đã sản xuất hàng hoá bằng phát triển cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày; mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp với quy mô lớn đã được áp dụng khá phổ biến, nuôi trồng thủy sản phát triển khá. Rừng đang được khôi phục, diện tích rừng được tăng lên (từ 32.349 ha năm 2009, tăng  lên 33.647 ha năm 2014)….Đặc biệt là kết quả xóa đói giảm nghèo, từ 16,68% cuối năm 2009, đến nay chỉ còn 6,97 % theo chuẩn nghèo của tỉnh. Đường giao thông, điện, nước cho sản xuất, cho sinh hoạt và các công trình phúc lợi xã hội như trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà văn hoá… đã được đầu tư xây dựng. Cùng với đà phát triển kinh tế, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa cũng đều có sự khởi sắc. An ninh chính trị được giữ vững. Đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc được tăng cường. Nhiều đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số nổi lên như những bông hoa tươi thắm của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Điểu Bảo – Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Định Quán cần tập trung xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện nhà để phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tiếp tục động viên, khuyến khích các gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện...​​

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Định Quán lần thứ II đã thống nhất bầu ra 43 đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnh. Nhân dịp này, UBND huyện Định Quán đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 45 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2009 - 2014.​

Nguyễn Cúc

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 4/14/2015 3:36 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/16/2015 2:52 PM by DONGNAI\tuyentv