Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Long Khánh lần thứ II năm 2014

Title

Hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số  thị xã Long Khánh lần thứ II năm 2014

Loại tin

Tin địa phương

Loại tin:ID

1

Đoạn tin ngắn

Căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh và Kế hoạch số 663/KH-UBND ngày 12/6/2014 của UBND thị xã Long Khánh về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Long Khánh lần thứ II năm 2014. Với Chủ đề của Đại hội:

Nội dung

Căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh và Kế hoạch số 663/KH-UBND ngày 12/6/2014 của UBND thị xã Long Khánh về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Long Khánh lần thứ II năm 2014. Với Chủ đề của Đại hội: Các dân tộc thiểu số thị xã Long Khánh đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới, chung sức xây dựng thị xã Long Khánh thành đô thị phát triển, văn minh. Theo đó, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã có 150 đại biểu chính thức với 12 thành phần dân tộc đại diện cho 16.175 nhân khẩu trên địa bàn.

Để Đại hội được tổ chức một cách trang trọng, thiết thực, Thị ủy đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu: nhân sự, nội dung, tuyên truyền, hậu cần với tinh thần trách nhiệm cao để tổ chức tốt Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2. Nhất là công tác bình xét, lựa chọn tuyên dương điển hình tiên tiến nhằm tạo không khí vui mừng, phấn khởi; đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thị xã, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phòng dân tộc thị xã đã phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã kịp thời tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu gương người tốt việc tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin đại chúng,...Mặt khác, để thiết thực chào mừng Đại hội, Phòng Dân tộc đã vận động các mạnh thường quân, công chức Phòng Dân tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thị xã xây dựng 01 căn nhà Đại đoàn kết trao tặng cho hộ ông Lý Ngũ, Ấp 3 xã Bình Lộc với diện tích 62 m2 với số tiền 65.000.000 đồng; trao tặng 45 suất học bổng cho học sinh dân tộc nghèo, khó khăn với số tiền 16.500.000 đồng và hỗ trợ 100 suất quà trung thu cho Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Bảo Quang. Bên cạnh đó các xã, phường đã tổ chức các công trình để chào mừng Đại hội ở các nơi có đông đồng bào dân tộc như làm đường giao thông, xây dựng nhà tình thương, trao học bổng, xe đạp,...    

Hình ảnh tại buổi lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã lần thứ II, năm 2014 là ngày hội lớn biểu dương và tôn vinh người dân tộc thiểu số tiêu biểu và là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc. Đại hội cổ vũ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu tổ quốc, ý chí tự lực, tự cường, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai nói chung, thị xã Long Khánh nói riêng.

Phòng dân tộc thị xã Long Khánh


Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 4/16/2015 11:49 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/16/2015 2:52 PM by DONGNAI\tuyentv