Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Báo cáo danh sách và hồ sơ sinh viên là người DTTS được hỗ trợ kinh phí kỳ 1 năm học 2015-2016

Title

Báo cáo danh sách và hồ sơ sinh viên là người DTTS được hỗ trợ kinh phí kỳ 1 năm học 2015-2016

Loại tin

Hoạt động chuyên ngành

Loại tin:ID

19

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

V/v báo cáo danh sách và hồ sơ sinh viên là người DTTS được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

Ban Dân tộc đề nghị UBND các Huyện, TX Long Khánh và TP Biên Hòa chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo rộng rãi tới các sinh viên là người DTTS đang theo học đại học, cao đẳng học kỳ 1 năm học 2015-2016 biết nộp hồ sơ
- UBND các huyện xét duyệt tổng hợp danh sách hồ sơ gửi về Ban Dân tộc trước ngày 20/10/2015 theo biểu mẫu đính kèm.
- Thời  gian cấp phát tiền Ban Dân tộc sẽ thông báo sau! (Đính kèm công văn)
Công văn Ban Dân tộc​ cv-268.pdfcv-268.pdf

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 9/16/2015 4:11 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/16/2015 2:59 PM by DONGNAI\tuyentv