Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Tập huấn “Nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong thực hiện chính sách dân tộc”

Title

Tập huấn “Nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong thực hiện chính sách dân tộc”

Loại tin

Hoạt động chuyên ngành

Loại tin:ID

19

Đoạn tin ngắn

Trong 02 ngày (11 – 12/6/2015) tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng (Thành phố Hồ Chí Minh) Vụ Dân tộc tộc thiểu số (Ủy Ban Dân tộc) phối hợp với Cơ quan phụ nữ của Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong thực hiện chính sách dân tộc” cho cán bộ công chức làm công tác dân tộc.

Nội dung

​            Trong 02 ngày (11 – 12/6/2015) tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng (Thành phố Hồ Chí Minh) Vụ Dân tộc tộc thiểu số (Ủy Ban Dân tộc) phối hợp với Cơ quan phụ nữ của Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong thực hiện chính sách dân tộc” cho cán bộ công chức làm công tác dân tộc. Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số và chuyên gia của Cơ quan phụ nữ của Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ. Với sự tham gia của trên 50 đại biểu là cán bộ, công chức ở 17 tỉnh, thành phía Nam, Duyên hải miền Trung, Vụ Địa phương III và Văn phòng Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh.


Các học viên thảo luận nhóm về lồng ghép giới trong triển khai

thực hiện chính sách dân tộc

Tại lớp tập huấn các đại biểu được các chuyên gia Cơ quan của Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ báo cáo các chuyên đề: Về mục đích và ý nghĩa của việc lồng ghép giới; giới thiệu về Luật Bình đẳng giới và Công ước của Liên hiệp quốc về chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các chính sách khung luật pháp liên quan đến bình đẳng giới và lồng ghép giới ở Việt Nam; tổng quan chu trình chính sách có trách nhiệm giới và bảng kiểm về lồng ghép giới; phân tích giới và thực hành phân tích giới; vấn đề giới đối với vùng dân tộc thiểu số và lồng ghép giới trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc; chia sẻ kết quả rà soát lồng ghép giới trong Ủy ban dân tộc. Thông qua các chuyên đề, các đại biểu được thảo luận nhóm, trao đổi về các kỹ năng lồng ghép giới trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương, đồng thời đề xuất các hoạt động tiếp theo để nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở./.

Nguyễn Thị Cúc

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 10/12/2015 2:42 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/16/2015 3:32 PM by DONGNAI\tuyentv