Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: HUYỆN CẨM MỸ: Kiểm tra thủ tục bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa.HUYỆN CẨM MỸ: Kiểm tra thủ tục bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Sông Ray, Xu

Title

HUYỆN CẨM MỸ: Kiểm tra thủ tục bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  tại các xã Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa.HUYỆN CẨM MỸ: Kiểm tra thủ tục bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  tại các xã Sông Ray, Xu

Loại tin

Tin địa phương

Loại tin:ID

1

Đoạn tin ngắn

Ngày 14 - 15/5/2015, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra do phòng Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an huyện, UBMTTQVN huyện. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác bình chọn người có uy tín trong đồng bào DTTS tại các xã Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa.

Nội dung

​            Ngày 14 - 15/5/2015, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra do phòng Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an huyện, UBMTTQVN huyện. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác bình chọn người có uy tín trong đồng bào DTTS tại các xã Sông Ray, Xuân Tây, Xuân Bảo, Nhân Nghĩa.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND các xã báo cáo việc bình chọn, rà soát, đánh giá người có uy tín từ năm 2012 đến nay theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011, Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai; nghe ý kiến trao đổi của các ấp có người uy tín về công tác bình chọn cũng như vận động và phát huy vai trò người có uy tín hàng năm. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã trong quản lý, phát huy vai trò và thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ lưu trữ việc bình xét, công nhận người có uy tín từ năm 2012 đến nay; kết quả cho thấy:

Từ năm 2012, UBND các xã đã chỉ đạo các ấp họp liên ngành ấp bình chọn người có uy tín theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời. Trên cơ sở bình chọn từ ấp, UBND cấp xã họp hội nghị liên ngành kiểm tra, rà soát lại danh sách người có uy tín và có quyết định công nhận.

Năm 2014, thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai, quyết định ban hành chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS và Lễ, Tết truyền thống các DTTS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND các xã tiến hành rà soát, đánh giá và đề nghị công nhận người có uy tín theo đúng trình tự thủ tục.

Có thể thấy, các xã niêm yết đầy đủ thủ tục bình chọn người có uy tín trên bảng thông tin thủ tục hành chính của địa phường; có hồ sơ lưu trữ thủ tục bầu chọn, rà soát, đánh giá từ năm 2012 đến nay. Người có uy tín được tạo điều kiện để phát huy tốt vai trò, có mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế thiếu sót như: Hồ sơ lưu của một số xã còn thiếu do sự thay đổi nhân sự của cán bộ Tôn giáo – dân tộc; một số nơi sự phối hợp giữa các ban ngành của xã trong việc vận động và phát huy vai trò người có uy tín còn chưa chặt chẽ nên quả hoạt động của người có uy tín chưa cao. Các báo cáo về kết quả vận động và phát huy vai trò của người có uy tín còn chung chung… Do vậy, để khắc phục những hạn chế trên, đối với các xã cần thực hiện một số giải pháp như: bổ sung những văn bản, giấy tờ còn thiếu để hoàn thiện bộ thủ tục theo quy định; Thường xuyên tranh thủ và giữ mối quan hệ chặt chẽ với người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về người có uy tín kịp thời… Nhằm phát huy vai trò của người có uy tín, là lực lượng nòng cốt giúp chính quyền địa phương trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương./.

Phòng Dân tộc huyện Cẩm MỹHình minh họa

 

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 10/12/2015 3:11 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/12/2015 3:12 PM by DONGNAI\tuyentv