Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: THỊ XÃ LONG KHÁNH: Duy trì Lễ hội SaYangva của đồng bào dân tộc Chơro

Title

THỊ XÃ LONG KHÁNH: Duy trì Lễ hội SaYangva của  đồng bào dân tộc Chơro

Loại tin

Văn hóa - Thể thao

Loại tin:ID

23

Đoạn tin ngắn

Thị xã Long Khánh hiện có 15 đơn vị hành chính gồm 06 phường và 09 xã; với diện tích tự nhiên là 19.186 ha; dân số có 145.914 người. Trên địa bàn thị xã Long Khánh hiện có 12 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, với 3.330 hộ và 16.175 nhân khẩu, chiếm 11% dân số thị xã. Trong đó, dân tộc thiểu số bản địa là dân tộc Chơro có 897 hộ, 4.026 nhân khẩu, chiếm trên 24% tổng số đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung đông nhất ở các xã: xã Bảo Vinh, xã Bàu Trâm, xã Bảo Quang và xã Hàng Gòn.

Nội dung

​              Thị xã Long Khánh hiện có 15 đơn vị hành chính gồm 06 phường và 09 xã; với diện tích tự nhiên là 19.186 ha; dân số có 145.914 người. Trên địa bàn thị xã Long Khánh hiện có 12 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, với 3.330 hộ và 16.175 nhân khẩu, chiếm 11% dân số thị xã. Trong đó, dân tộc thiểu số bản địa là dân tộc Chơro có 897 hộ, 4.026 nhân khẩu, chiếm trên 24% tổng số đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung đông nhất ở các xã: xã Bảo Vinh, xã Bàu Trâm, xã Bảo Quang và xã Hàng Gòn. Đồng bào các dân tộc thiểu số thị xã có truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; có truyền thống yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; mỗi dân tộc đều có bề dày truyền thống văn hóa đặc sắc riêng, tạo nên sự phong phú, đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã.

Nhằm tôn vinh, bảo tồn, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Chơro nói riêng, trong những năm qua, việc khôi phục lại Lễ hội SaYangva của đồng bào dân tộc Chơro đã được Thị ủy, UBND thị xã quan tâm và thực hiện. Từ năm 2009 đến nay được tổ chức tại các xã Bàu Trâm, xã Bảo Quang, xã Bảo Vinh và xã Hàng Gòn là những xã có đông đồng bào dân tộc Chơro sinh sống.

Đây là dịp để đồng bào dân tộc Chơro đang sinh sống trên địa bàn thị xã giao lưu, thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình với các dân tộc khác; đáp ứng nhu cầu tinh thần vui chơi, giải trí, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc, tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, học tập và công tác.
Một số hình ảnh tại Lễ hội Sayangva

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng và các nhu cầu chính đáng khác của đồng bào dân tộc Chơro. Lễ Hội SaYangva là một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo của người Chơro, góp phần làm đa dạng các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc ở Đồng Nai nói chung và thị xã Long Khánh nói riêng. Phòng Dân tộc chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa – thông tin thị xã và UBND các xã Bảo Quang, Bảo Vinh, Hàng Gòn và Bàu Trâm hướng dẫn đồng bào dân tộc Chơro tổ chức lễ hội SaYangva (mừng lúa mới) trên cơ sở giao cho đồng bào dân tộc Chơro tự tổ chức.

Tại lễ hội SaYangva người dân đã thực hiện nghi thức cúng thần lúa; làm các món ăn truyền thống của dân tộc gồm bánh ống, bánh giày và thi nấu canh bồi; bên cạnh đó còn tổ chức các trò dân gian như đẩy gậy, đập niêu, kéo co và văn nghệ đã thu hút đông đảo bà con đồng bào dân tộc và các đồng bào dân tộc khác cùng đến tham dự với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Tại lễ hội, đồng bào đã tái diễn lại đời sống văn hóa sinh hoạt xưa của mình từ lúc khai sơ, để mọi người cùng nhớ về cuội nguồn. Thông qua việc tổ chức các lễ hội đã từng bước phục hồi, bảo tồn duy trì phát triển nền văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; động viên, cổ vũ tinh thần của đồng bào trong việc duy trì những phong tục tập quán hay, dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; tiếp tục tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư./.

Thanh Hiếu - Phòng Dân tộc thị xã


Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 10/13/2015 10:56 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/13/2015 11:00 AM by DONGNAI\tuyentv