Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc

Title

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc

Loại tin

Triển khai Văn bản

Loại tin:ID

41

Đoạn tin ngắn

Chiều ngày 23/9/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số (DTTS) và chính sách dân tộc phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc”. Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo.

Nội dung

​           Chiều ngày 23/9/2015, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số (DTTS) và chính sách dân tộc phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc”. Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các nhà khoa học, quản lý trong và ngoài UBDT; Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ chủ chốt Trung tâm Thông tin UBDT.

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các DTTS và chính sách dân tộc phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc nhằm hệ thống hóa, đánh giá các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức về DTTS và chính sách dân tộc; thu thập, phân loại các dữ liệu, xây dựng chuẩn dữ liệu quốc gia về các DTTS và chính sách dân tộc…. Đây là một công trình khoa học tiến hành chuẩn hóa dữ liệu, từ đó sử dụng phần mềm tin học để hệ thống hóa, quản lý thống nhất các dữ liệu về DTTS và hệ thống chính sách dân tộc, kết nối các cơ sở dữ liệu đã có.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe T.S Bế Trung Anh, Giám đốc Trung tâm Hành chính điện tử, Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu đề xuất xây dựng Đề tài “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc”, trong đó có nêu rõ tính cấp thiết, mục tiêu việc xây dựng cơ sở dữ liệu DTTS và chính sách dân tộc, những nội dung cần thực hiện, sản phẩm dự kiến cũng như các giải pháp, phân kỳ đầu tư và dự kiến kết quả đạt được. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin UBDT cũng đã giới thiệu về thực trạng các CSDL của UBDT, đưa ra các căn cứ để xây dựng cơ sở dữ liệu…

Góp ý cho nội dung, phương án xây dựng Đề tài, các đại biểu đã tập trung thảo luận đối với các nội dung như: Tính cấp thiết của việc xây dựng Đề tài; cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng và nhu cầu của các cơ quan trong hệ thống Nhà nước về vấn đề thực hiện; rà soát, sắp xếp và chuẩn hóa số liệu thông tin tránh thông tin thu thập bị trùng lặp; xây dựng hệ thống thông tin thử nghiệm, điều chỉnh, chuyển giao để xây dựng các chính sách; vì đây là chương trình phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc nên cần có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và đào tạo về lĩnh vực chuyển giao công nghệ; xác định đơn vị thực hiện để đảm bảo tính khả thi của Đề tài; xác định sản phẩm đầu ra để xây dựng nội dung, chọn lựa các phương án thực hiện; xây dựng mẫu điều tra thu thập ở địa phương nhằm đảm bảo tính chính xác, không bị số liệu ảo...

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đánh giá cao những ý kiến đóng góp xác đáng, xoay quanh nhiều góc nhìn của các đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho rằng, Hội thảo là tiền đề để đề xuất những ý kiến về khoa học công nghệ, góp phần định hướng mục tiêu và sản phẩm của chương trình; từ những góp ý của đại biểu, đơn vị thực hiện chỉnh sửa nội dung cho phù hợp; các sản phẩm của chương trình phải đáp ứng được mục tiêu đặt ra; xác định rõ công việc, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.


Theo cema.gov.vn

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 10/16/2015 10:42 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/16/2015 10:45 AM by DONGNAI\tuyentv