Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hội thảo góp ý Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”

Title

Hội thảo góp ý Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”

Loại tin

Triển khai Văn bản

Loại tin:ID

41

Đoạn tin ngắn

Chiều ngày 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý nội dung dự thảo tờ trình, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”. Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo.

Nội dung

​           Chiều ngày 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý nội dung dự thảo tờ trình, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”. Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành Trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Dân vận TW, Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT và các thành viên Tổ soạn thảo Đề án.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, thay mặt Tổ soạn thảo đề án, đồng chí Phạm Tuấn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (UBDT) đã trình bày dự thảo tờ trình và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”. Dự án sẽ được triển khai tại các vùng DTTS và miền núi trên phạm vi cả nước với mục tiêu tạo sự thống nhất trong nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đồng thời phát huy vai trò tích cực của người có uy tín tham gia vận động bà con thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc và công tác dân tộc; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín, góp phần nâng cao hiệu quả đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Trong những năm qua, người có uy tín là lực lượng có vai trò, vị trí quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến nhiều hoạt động trong đời sống xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, những người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần quan trọng trong xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng DTTS.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế và bất cập như: các cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức được vai trò, vị trí của người có uy tín nên chưa quan tâm chỉ đạo, phân công quản lý, phân cấp vận động và bố trí nguồn kinh phí tương xứng; tiêu chí xác định đối tượng người có uy tín giữa các ngành chức năng liên quan còn khác nhau; việc phân cấp quản lý chưa khoa học; các chế độ chính sách đối với người có uy tín không đồng bộ; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn chưa chặt chẽ, chồng chéo; việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín trong các tôn giáo còn hạn chế… Bởi vây, việc xây dựng và thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc” là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả hơn chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tham gia góp ý vào nội dung Đề án, các đại biểu cho rằng người có uy tín trong đồng bào DTTS là lực lượng quần chúng đặc biệt, có vai trò hết sức quan trọng trong việc làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, bởi vậy việc tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là hết sức cần thiết. Các đại biểu đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của đề án và góp ý cụ thể về một số nội dung của đề án như: việc xây dựng tờ trình cần ngắn gọn; cần tóm gọn, khái quát phần căn cứ thực tiễn của tờ trình và nêu rõ sự cần thiết ban hành đề án; nghiên cứu và làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người có uy tín đối với cấp ủy, chính quyền, với người dân; xác định đâu là nhiệm vụ, đâu là giải pháp khắc phục các bất cập; phải nêu được sản phẩm của Đề án. Một số đại biểu nhấn mạnh cần phải xác định rõ nội hàm của người có uy tín trong Đề án để xây dựng các giải pháp sát với thực tiễn; việc xác định các tiêu chí người có uy tín cần phải có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự. Qua thảo luận, Thứ trưởng yêu cầu Tổ soạn thảo tiếp thu và bổ sung một số nội dung vào tờ trình Đề án như: cần nêu bật lên sự cần thiết và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có uy tín; xác định người chủ trì trong việc lựa chọn người có uy tín tại các cấp; làm rõ hơn việc phân cấp quản lý người có uy tín; làm rõ vai trò của người có uy tín trong việc giữ gìn văn hóa tộc người của dân tộc mình; bổ sung các đối tượng vào Đề án cho phù hợp. Về việc thực hiện chế độ chính sách cho người có uy tín, Thứ trưởng đề nghị Tổ soạn thảo nghiên cứu kĩ việc giải quyết các bất cập trong việc thực hiện các chính sách; cân nhắc một số các chính sách cụ thể; việc áp dụng thực hiện chính sách phải có sự đồng bộ giữa các Bộ, ngành đồng thời nghiên cứu xây dựng thông tư liên bộ, hướng dẫn chi tiết thực hiện đề án.

Theo cema.gov.vn


Hình minh họa

Tin nổi bật

No
Approval Status Approved
ok

Attachments

Created at 10/16/2015 10:49 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 10/16/2015 10:59 AM by DONGNAI\tuyentv