Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

22/QĐ-BDT

Ngày ban hành

4/19/2021

Trích yếu

Quyết định phê duyệt kêt quả đơn vị trúng thầu bán tài sản thanh lý hư hỏng

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

qđ-22- Quyết định phê duyệt kêt quả đơn vị trúng thầu bán tài sản thanh lý hư hỏng.pdf    
Created at 5/26/2021 2:35 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 5/26/2021 2:35 PM by DONGNAI\tuyentv