Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

146/QĐ-STC

Ngày ban hành

4/6/2021

Trích yếu

Quyết định thanh lý tài sản do hư hỏng, không còn sử dụng tại Ban Dân tộc (của sở Tài chính)

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

sn-146 Quyết định thanh lý tài sản do hư hỏng, không còn sử dụng tại Ban Dân tộc.pdf    
Created at 5/26/2021 2:38 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 6/17/2021 9:19 AM by DONGNAI\tuyentv