Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

131/BC-BDT

Ngày ban hành

7/6/2021

Trích yếu

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

5

Attachments

bc-131 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Ban Dân tộc.pdf    
Created at 8/4/2021 1:37 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 8/4/2021 1:37 PM by DONGNAI\tuyentv