Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

145/BC-BDT

Ngày ban hành

7/29/2021

Trích yếu

Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

5

Attachments

biểu mẫu-145.pdf    
bieu so 3 -kp 6 thang.xls    
bc tinh hinh thuc hien kp 6 thang dau nam.pdf    
Created at 8/4/2021 1:45 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 8/4/2021 1:47 PM by DONGNAI\tuyentv