Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

37/TB-BDT

Ngày ban hành

9/20/2021

Trích yếu

Thông báo Về việc cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi tiết thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông báo

Thể loại:ID

6

Attachments

TB-STC cat giam 2021.pdf    
tb cat giam du toan dot 2-2021.pdf    
Created at 9/21/2021 8:26 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 9/21/2021 8:26 PM by DONGNAI\tuyentv