Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

44/QĐ-BDT

Ngày ban hành

9/20/2021

Trích yếu

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước của Ban Dân tộc.

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

3QD phe duyet KHLCNT (1).pdf    
Created at 9/29/2021 3:26 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 9/29/2021 3:27 PM by DONGNAI\tuyentv