Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

195/BC-BDT

Ngày ban hành

11/2/2021

Trích yếu

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Báo cáo

Thể loại:ID

5

Attachments

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.pdf    
Created at 11/10/2021 3:12 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 11/10/2021 3:16 PM by DONGNAI\tuyentv