Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

53/QĐ-BDT

Ngày ban hành

10/11/2021

Trích yếu

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

qd công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách 2020.pdf    
Created at 12/20/2021 2:19 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 12/20/2021 2:19 PM by DONGNAI\tuyentv