Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

64/QĐ-BDT

Ngày ban hành

12/17/2021

Trích yếu

Quyết định Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Dân tộc; phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2022 cho các phòng thuộc Ban Dân tộc (kèm Phụ lục)

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

PL công khai.pdf    
Quyết định Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Ban Dân tộc.pdf    
Created at 12/20/2021 2:56 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 12/20/2021 2:56 PM by DONGNAI\tuyentv