Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

66/QĐ-BDT

Ngày ban hành

12/28/2021

Trích yếu

Quyết định công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của Ban Dân tọc tỉnh (đợt 2); phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) cho các phòng thuộc Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

QĐ cong khai du toan 2021-3.pdf    
PL công khai -d2.pdf    
Created at 12/31/2021 11:21 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 12/31/2021 11:21 AM by DONGNAI\tuyentv