Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

56/TB-BDT

Ngày ban hành

12/28/2021

Trích yếu

Thông báo công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông báo

Thể loại:ID

6

Attachments

tb thu hoi du toan dot 3- 2021.pdf    
Created at 12/31/2021 11:26 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 12/31/2021 11:26 AM by DONGNAI\tuyentv