Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

02/TB-BDT

Ngày ban hành

1/13/2022

Trích yếu

Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông báo

Thể loại:ID

6

Attachments

Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021 triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022.pdf    
Created at 1/25/2022 3:58 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 1/25/2022 4:14 PM by DONGNAI\tuyentv