Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

17/KH-BDT

Ngày ban hành

1/20/2022

Trích yếu

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Kế hoạch

Thể loại:ID

4

Attachments

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022.pdf    
Created at 1/25/2022 4:05 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 1/25/2022 4:05 PM by DONGNAI\tuyentv