Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

04/TB-BDT

Ngày ban hành

1/21/2022

Trích yếu

Thông báo đánh giá, xếp loại công chức năm 2021

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông báo

Thể loại:ID

6

Attachments

BB họp lãnh đạo-1.pdf    
Thông báo đánh giá, xếp loại công chức năm 2021.pdf    
DS đánh giá, xếp loại công chức năm 2021.pdf    
Created at 1/25/2022 4:16 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 1/25/2022 4:16 PM by DONGNAI\tuyentv