Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

03/QĐ-BDT

Ngày ban hành

1/21/2022

Trích yếu

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.pdf    
Created at 1/25/2022 4:17 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 1/25/2022 4:17 PM by DONGNAI\tuyentv