Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

02/QĐ-BDT

Ngày ban hành

1/21/2022

Trích yếu

Quyết định phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động đối với các phòng thuộc Ban

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

2 - Quyết định phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động đối với các phòng thuộc Ban.pdf    
2 - DANH SÁCH KÈM THEO.pdf    
Created at 1/25/2022 4:20 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 1/25/2022 4:20 PM by DONGNAI\tuyentv