Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

19/KH-BDT

Ngày ban hành

1/25/2022

Trích yếu

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai năm 2022

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Kế hoạch

Thể loại:ID

4

Attachments

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai năm 2022.pdf    
Created at 1/25/2022 4:22 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 1/25/2022 4:22 PM by DONGNAI\tuyentv