Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

70/QĐ-BDT

Ngày ban hành

12/31/2021

Trích yếu

Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành hoạt động của Phòng Nghiệp vụ Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.pdf    
Created at 1/25/2022 4:32 PM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 1/25/2022 4:32 PM by DONGNAI\tuyentv