Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

49/KH-BDT

Ngày ban hành

3/25/2022

Trích yếu

Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu NCUT đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022

Cơ quan ban hành

Ban Dân tộc

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

Mẫu đăng ký danh sách NCUT đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022.xlsx    
Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu NCUT đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022.pdf    
Biểu phân bổ đăng ký số lượng đại biểu NCUT đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022.pdf    
Created at 3/30/2022 10:29 AM by DONGNAI\tuyentv
Last modified at 3/30/2022 10:30 AM by DONGNAI\tuyentv