Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! - Tinh Thần ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
 

 Lịch sử hình thành

 

Quá trình hình thành phát triển Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Thời kỳ những năm 1990, tiền thân của Ban Dân tộc là Ban Định canh định cư trực thuộc Ty Lâm nghiệp.

Ngày 01/01/1992, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3040/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục điều động lao động và dân cư thành Chi cục di dân định canh – định cư đảm bảo thêm nhiệm vụ quản lý công tác định canh, định cư theo văn bản số 161/ĐĐ – TC ngày 15/9/1993 của Cục Điều động Lao động Bộ lao động Thương binh và xã hội.

Thực hiện Nghị định số 26/CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1690/QĐ-UBT ngày 28/7/1995 chuyển giao nhiệm vụ Chi cục Định canh định cư từ Sở Lao động – Thương binh và xã hội sang trực thuộc Sở Nông lâm (Nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Ngày 02/12/1996 UBND tỉnh có Quyết định số 5709/QĐ-UBT đổi tên Chi cục di dân định canh định cư thành Chi cục định canh định cư và vùng kinh tế mới thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh.

Ngày 17/8/2005 UBND tỉnh có Quyết định số 2947/2005/QĐ-UBND ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo – Dân tộc tỉnh Đồng Nai; đến ngày 16/4/2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3339/QĐ-UBT về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác định canh - định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sang Ban Tôn giáo – Dân tộc thực hiện. Đến ngày 26/6/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển giao chức năng và tổ chức làm công tác tôn giáo vào Sở Nội vụ và đổi tên Ban Tôn giáo – Dân tộc thành Ban Dân tộc cho đến nay. Từ năm 2011, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai được quy định tại Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Từ ngày 09/12/2015 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định 48/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.


Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai