Thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” để phòng chống COVID-19. - Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động Đảng & Đoàn thể
Hoạt động Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc - 5 năm nhìn lại
Cập nhật 20/07/2017 10:39 Xem với cỡ chữ

​          Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc hiện có 26 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, số lượng cũng như tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, đoàn viên luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Ban và sự hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác đoàn. Hàng năm, CĐCS Ban Dân tộc đều đạt danh hiệu: Công đoàn vững mạnh, cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

Qua 5 năm hoạt động, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã đạt kết quả trên các mặt cụ thể như sau:

Một là, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn

 Trong nhiệm kỳ, BCH Công đoàn cơ sở đã phối hợp tham gia góp ý kiến vào các nội dung: Hướng dẫn bình xét, xếp loại A, B, C hàng tháng, năm đối với công chức, nhân viên cơ quan Ban Dân tộc; tham gia Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Ban, góp ý kiến vào quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, quy chế chi tiêu công đoàn và các nội dung khác liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn được thực hiện định kỳ. Phối hợp cùng với chính quyền chăm lo lễ, tết cho CBCC cơ quan…Ngoài ra, trong nhiệm kỳ BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền bảo lãnh cho 12 cán bộ, công chức vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 500.000.000 đồng.


CĐ phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC​

Hàng năm, phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức. Tại Hội nghị, Công đoàn đã vận động đoàn viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ mới. Đại diện BCH Công đoàn tham gia tích cực trong các cuộc họp, các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các Hội đồng của cơ quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Qua đó, đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời kiến nghị, đề xuất đến Cấp ủy, lãnh đạo Ban giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý. Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cùng nhau tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo đúng chức năng nhằm giám sát việc thực hiện đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của cơ quan, tham gia chống các biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng.

Hai là, công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đoàn viên công đoàn Ban Dân tộc

Phối hợp với cơ quan tổ chức học tập triển khai văn bản đến công chức, nhân viên, đoàn viên các Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật Nhà nước và công đoàn cấp trên; Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi Hiến Pháp năm 1992; Nghị quyết 04/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 – 2015; Nghị quyết Đại hội IV công đoàn viên chức Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn việt Nam, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Luật Công đoàn, Luật lao động mới bổ sung, sửa đổi; tuyên truyền biển đảo, Luật biển đảo Việt Nam…

Tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); Kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động 1/5; Giỗ tổ Hùng Vương (10/3); Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và Quốc khánh 2/9 … bằng hình thức tổ chức kỷ niệm ôn lại truyền thống, giao lưu văn nghệ giữa các Tổ công đoàn. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nghị quyết Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2015 – 2020…Qua đó đã giáo dục tinh thần yêu nước cho đoàn viên công đoàn ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ba là, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn Ban Dân tộc

Trong phong trào vận động công chức, nhân viên, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, ngay từ đầu năm, BCH Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và phát động toàn thể cán bộ công chức thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Đến cuối năm đa số cán bộ, công chức đều đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 09 – 10 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc; 01 tập thể được bình xét “Tập thể lao động xuất sắc” được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, 01 – 02 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, công chức, nhân viên, đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”.

Thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng như kê khai thu nhập cá nhân theo quy định của cấp trên, sử dụng lại giấy một mặt để in các loại tài liệu tham khảo; ngắt bớt bóng điện chiếu sáng tại cơ quan, tắt hết hệ thống điện khi ra khỏi phòng, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính cán bộ, công chức, đoàn viên xử lý công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008. Phong trào học tập “Nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ”: Trong 5 năm, số công chức có trình độ Thạc sỹ là: 03 đồng chí; Cao cấp: 08 đồng chí; Trung cấp: 06 đồng chí và 03 đồng chí đang theo học.

Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, hàng năm BCH CĐCS tiến hành bình xét thi đua trong cán bộ công đoàn cho 01 tập thể, 01 cá nhân được công đoàn cấp trên tặng Giấy khen.

Bốn là, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Nhìn chung, số lượng đoàn viên tương đối ổn định với 26 đoàn viên công đoàn. Đại hội công đoàn nhiệm kỳ XI (2012 – 2017) bầu 5 đồng chí vào BCH, với 5 tổ công đoàn. Công đoàn viên Ban Dân tộc đều tích cực tham gia các phong trào do công đoàn cấp trên phát động.

Năm là, công tác xây dựng Đảng


Đoàn viên công đoàn nhận Quyết định kết nạp đảng viên

Trong 5 năm, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 7 người, cán bộ đoàn viên tham gia vào cấp ủy có 03 đồng chí. Đoàn viên công đoàn tham gia tích cực vào nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban, tham gia vào các Hội đồng và thường xuyên đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sáu là, hoạt động công tác kiểm tra Công đoàn

 Do số lượng công đoàn viên Ban Dân tộc dưới 30 người, vì thế BCH Công đoàn phân công 01 đồng chí trong BCH phụ trách công tác kiểm tra công đoàn, phối hợp tốt với Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công đoàn như việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, nhân viên; việc sử dụng kinh phí từ quỹ công đoàn, giám sát đoàn viên và các tổ công đoàn trong việc thi hành Điều lệ công đoàn. Hàng năm, tổ chức tự kiểm tra 2 lần đối với công đoàn viên và các tổ công đoàn về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; định kỳ 4 lần/năm kiểm tra về tài chính công đoàn.

Bảy là, công tác nữ công

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo” trong công chức Ban Dân tộc. Kết quả, hàng năm 100% công đoàn nữ đăng ký tham gia gắn với việc thực hiện chuyên môn. Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) được tổ chức với các hình thức đa dạng và phong phú như Ôn lại truyền thống, giao lưu văn nghệ và tổ chức cắm hoa với chủ  đề: Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập ... với kinh phí chi cho các hoạt động là: 5.000.000 đồng/ lần tổ chức. Hàng năm, phối hợp với chính quyền cơ quan: Tổ chức 02 đợt vui chơi tập thể cho con cán bộ, công chức, nhân viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); tết trung thu.

Tổ chức triển khai Tiểu đề án 1 (đề án 343/CP) về việc “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015” và Đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” trong CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015; Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về Lao động nữ, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010 - 2020, Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Tám là, công tác từ thiện - xã hội


Đoàn viên công đoàn phối hợp với Phòng Dân tộc vận động đóng góp

xây nhà tìnhthương cho ĐBDTTS nghèo​

Công tác thăm hỏi, tặng quà, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số được chính quyền các cấp quan tâm, thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã vận động được gần 52.000.000 đồng ủng hộ các quỹ như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, quỹ vì Trường sa, quỹ phòng chống thiên tai tỉnh, Ủng hộ đồng bào miền trung…Đoàn viên vận động, tổ chức các đợt từ thiện xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ đã có 2.000 phần quà với tổng số tiền trên 500.000.000 đồng; tặng 01 sổ tiết kiệm trị giá 30.000.000 đồng và 03 căn nhà tình thương cho các hộ DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2012 – 2017 còn gặp phải những khó khăn, hạn chế sau:

BCH Công đoàn Ban Dân tộc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đảm trách nhiều công việc chuyên môn. Vì vậy nhiều hoạt động còn mang tính hình thức. Sinh hoạt Công đoàn chưa duy trì thường xuyên, nhiều văn bản triển khai đến đoàn viên còn chậm, hiệu quả đạt được chưa cao.

Trong việc bảo đảm công chức vay vốn tín chấp, Công đoàn và Thủ trưởng đơn vị chưa kiên quyết trong việc xử lý đoàn viên công đoàn chậm trả lãi ngân hàng hàng tháng làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan.

Mặt khác, đặc thù công tác dân tộc tập chung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trên khắp địa bàn tỉnh nên rất khó cho việc đi lại, phương tiện và trang thiết bị phục vụ cho công tác. Giá cả thị trường thường xuyên biến động, đội ngũ công chức, nhân viên của Ban đa số là công chức mức lương theo hệ số ngạch, bậc còn thấp, dẫn đến đời sống của công chức, đoàn viên công đoàn còn nhiều khó khăn. Một số công chức gia đình ở xa như: Định Quán, Tân Phú nên hiện nay còn ở nhà thuê, nhà trọ… phụ thuộc vào đồng lương nên không đủ chi tiêu, trang trải cuộc sống.

Từ kết quả và hạn chế nêu trên với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Ban Dân tộc, hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh, đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc luôn xác định và phát huy vai trò trách nhiệm ý thức tự vươn lên vượt khó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và an ninh quốc phòng tại đơn vị. Đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo của Ban ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng. Công tác tuyên truyền được chú trọng, lồng ghép triển khai thực hiện tạo điều kiện cho công đoàn viên nắm rõ chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác từ thiện xã hội nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân. Từ đó hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Đó chính là thành quả đồng thời là mục tiêu, phương hướng để Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2017 – 2022./.​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 4/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai
Lượt truy cập :
The attempted operation is prohibited because it exceeds the list view threshold enforced by the administrator.
Liên hệ Cấu trúc Website Đăng nhập