Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Văn hóa - Thể thao
Công tác bảo tồn và phát huy nhạc cụ truyền thống tại các nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 31/07/2017 08:48 Xem với cỡ chữ

​        Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Quyết định 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 36 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, các DTTS vốn có truyền thống văn hóa khá phong phú và đa dạng được lưu giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong đó việc duy trì, bảo vệ và phát triển các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Năm 2013 và 2016, được sự chấp thuận của UBND tỉnh đầu tư kinh phí để trang bị các loại nhạc cụ phục vụ các sinh hoạt mang tính cộng đồng. Ban Dân tộc phối hợp với Sở Văn  hóa – Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương nắm bắt nhu cầu và tổ chức mua sắm nhạc cụ truyền thống cho các nhà văn hóa. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Dân tộc đã tổ chức mua, bàn giao nhạc cụ truyền thống tại 7 nhà văn hóa và 13 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh với số lượng gồm: 16 bộ cồng; 15 bộ chiêng; 10 bộ chập chạ, 02 bộ ngũ âm, 8 cái trống, 1 đàn tính, 01 kèn bầu và 03 đàn tre.


Bộ ngũ âm - Nhạc cụ truyền thống của đồng bào Khmer

Nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả số lượng nhạc cụ được giao, Ban Dân tộc giao trách nhiệm cho các Nhà văn hóa; UBND các xã, phường, thị trấn bố trí người trông coi, quản lý. Các nhạc cụ được sử dụng vào mục đích biểu diễn trong các dịp lễ, tết của đồng bào hoặc để luyện tập, truyền dạy cho các lớp thế hệ trẻ để có sự kế tục, trao truyền.

Hiện nay, tại một số nhà văn hóa dân tộc như: Nhà Văn hóa xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất; Nhà Văn hóa ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc; Nhà văn hóa xã Túc trưng, huyện Định Quán; Nhà Văn hóa Ấp Lý lịch, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu... thành lập 01 đội cồng, chiêng để tổ chức tập luyện, phục vụ cho dân làng nhân dịp các ngày lễ, tết của đồng bào và nhằm trao truyền cho lớp thế hệ trẻ cội nguồn, bản sắc dân tộc. 


Tiếng cồng, tiếng chiêng là nét đẹp không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa của đồng bào​

Để nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò, công dụng trong đời sống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng thiết nghĩ các cấp, các ngành và trong chính mỗi cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tầm quan trọng của  giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có nhạc cụ dân tộc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc về những giá trị văn hóa đặc sắc của ông cha, từ đó mỗi cá nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số tự giác tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, đấu tranh với văn hóa ngoại lai, phản tiến bộ. Đồng thời, khơi dậy trong tâm hồn thế hệ trẻ tình yêu, niềm đam mê và ý thức, tinh thần tự học hỏi đối với các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình.

Hai là, có cơ chế quản lý và chế độ hỗ trợ phù hợp đối với cá nhân hoặc tổ chức đảm trách việc quản lý số nhạc cụ đã được bàn giao nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo quản nhạc cụ, xem đó là tài sản chung của cộng đồng cần được bảo vệ.

Ba là, phát triển, khai thác, phát huy hiệu quả nhạc cụ truyền thống trong các lễ, tết truyền thống của đồng bào dân tộc để thu hút số lượng người tham dự nhằm quảng bá nét đặc trung văn hóa truyền thống của đồng bào. Đồng thời, việc bảo quản, giữ gìn nhạc cụ truyền thống gắn với các thiết chế Nhà văn hóa. Vì đây chính là địa điểm tổ chức sinh hoạt cộng đồng chung - nơi lưu giữ và phản ánh cái hồn của dân tộc.

Bốn là, khuyến khích già làng, người có uy tín tự tổ chức các lớp dạy tại chỗ cho con em đồng bào dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi để có sự kế tục, trao truyền nét đẹp văn hóa truyền thống của từng dân tộc bởi tiếng nói, tầm ảnh hưởng của già làng, người có uy tín có sức lan tỏa, cộng hưởng trong cộng đồng nhất là đối với lớp thế hệ trẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm là, đưa nhạc cụ truyền thống vào trong chương trình giảng dạy tại các trường DTNT, Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh để các em có cơ hội vừa học văn hóa vừa tiếp cận được các loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc./.

Hiên N​​guyễn

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai