Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Văn hóa - Thể thao
Bác Hồ - với tư tưởng đại đoàn kết dân tộc
Cập nhật 21/09/2017 13:58 Xem với cỡ chữ

​                                                                          “Tháp mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Bác Hồ - tiếng gọi thiêng liêng mà vô cùng thân thiết, giản dị, gần gũi đối với dân tộc Việt Nam. Tình cảm của Bác đối với các dân tộc và tình cảm của mỗi người dân Việt Nam đối với Bác Hồ không giấy mực nào tả hết. Sinh thời, dù phải suy nghĩ, lo toan nhiều vấn đề của đất nước nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành tình cảm hết sức trân trọng và yêu mến đối với đồng bào cả nước nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trên đất nước Việt Nam. Bác từng nói: “Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”. Thấm nhuần lời dạy ấy, toàn dân một lòng cùng các cấp, các ngành đang ra sức chăm lo phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng thành công con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác đã dày công vun đắp.

Trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sống còn đối với vận mệnh của đất nước và chính Người cũng đã nêu một tấm gương sáng về đoàn kết các dân tộc, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì lẽ đó, Người đã được đồng bào coi như chính người con của bản, của làng mình vậy.  

Trong tư tưởng Bác Hồ luôn luôn nhất quán và thấm nhuần triết lý nhân sinh: “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Trong bài trả lời các nhà báo nước ngoài tháng 1/1946, Chủ tịch Hồ chí Minh đã từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” và Bác đã kiên trì xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở bình đẳng, xóa bỏ thành kiến dân tộc, chăm lo mọi mặt để miền núi tiến kịp miền xuôi. Bất kỳ ở đâu và trong thời điểm nào, Người cũng quan tâm, kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc, 54 dân tộc anh em sinh sống đoàn kết, gắn bó lâu đời trên lãnh thổ Việt Nam là một, cùng đồng lòng thực hiện khát vọng giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, trong điều kiện muôn vàn khó khăn thử thách, vừa phải cùng một lúc chống lại nạn đói, nạn dốt và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, nhưng với quan điểm nhất quán “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâycu ngày 19/4/1946, Người vạch rõ những âm mưu thâm độc của bè lũ đế quốc, phong kiến và nêu cao tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc, lời của chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”, nên tất cả chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để “giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”. Trong Di chúc, trước khi Người đi xa còn căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta...”. Sự quan tâm và hy sinh của một vĩ nhân suốt đời cống hiến cho sự giải phóng dân tộc sẽ tiếp thêm sức mạnh để 54 dân tộc anh em cùng nhau phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục khẳng định niềm tin son sắt và mãi mãi đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn, chung sức, chung lòng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và bền vững./.

Hiên Nguyễn (TH)​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai