Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển
Cập nhật 21/09/2017 14:35 Xem với cỡ chữ

​        Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tình hình kinh tế - xã hội tại các vùng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Từ các chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình nông thôn mới đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Qua đó, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng, miền trong tỉnh.

Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng

Với dân số trên 3 triệu người, Đồng Nai hiện có trên 189.098 đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm gần 7 % dân số toàn tỉnh với 37 thành phần dân tộc. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện có hiệu quả chương trình, chính sách dân tộc về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, công tác đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh. Nhờ đó, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những khởi sắc vượt bậc, hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt, thiết chế văn hóa... được xây dựng khang trang, kiên cố, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của bà con.


Công trình đường giao thông của bà con đồng bào dân tộc Mường

Về lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng: Hiện nay, 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều có đường nhựa đến trung tâm xã, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc có nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 84,5%; hộ sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh đạt 86,7%; tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước ăn, uống chính hợp vệ sinh đạt 94,4%; tỷ lệ hộ có điện lưới thắp sáng đạt 96,7%;

Tỷ lệ hộ gia đình có phương tiện, đồ dùng thiết yếu trong gia đình cũng tăng lên đáng kể cụ thể: 93,3% hộ có ti vi; 92,1% hộ có xe máy; 62% hộ có đầu Vidio; 44,6% hộ có tủ lạnh – tủ đá; 69,8% hộ có bếp ga; 21,1% hộ có máy giặt; 16% hộ có máy vi tính; 3,6% hộ có máy điều hòa nhiệt độ.

Lĩnh vực giáo dục: Toàn tỉnh hiện có gần 30 ngàn học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học ở các cấp học. Hệ thống các trường từ mần non đến THPT trên địa bàn tỉnh đảm bảo cho học sinh nói chung và con em đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được đến trường. Ngoài ra, hệ thống Trường Dân tộc nội trú gồm 03 trường và 01 trường Cao đẳng nghề số 8 – Bộ Quốc phòng để đào tạo lực lượng lao động là con em đồng bào dân tộc thiểu số.


Trường DTNT Điểu Xiểng, đóng trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai


Lĩnh vực văn hóa – thông tin: Toàn tỉnh đã có 144 trạm bưu điện, 184 nhà văn hóa, 339 nhà sinh hoạt cộng đồng, 915 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, 170 xã, phường, thị trấn, 21 ấp có tủ sách pháp pháp luật; 169 xã/ phường/thị trấn có loa truyền thanh đến tận ấp/khu phố.

Lĩnh vực y tế: 171/171 xã, phường, thị trấn có trạm y tế. Trong đó: gần 75 % trạm được xây dưng kiên cố, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện máy móc đảm bảo việc khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2017, thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, tại các huyện và thị xã Long Khánh đã thực hiện cấp 71.748 thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí là 26.758.208.120 đồng từ nguồn quỹ kết dư khám chữa bệnh của tỉnh.


Nhà Văn hóa Dân tộc Chơ ro, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất


Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Toàn tỉnh đã xây dựng 11 nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức mua, bàn giao nhạc cụ truyền thống tại 7 nhà văn hóa và 13 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh với số lượng gồm: 16 bộ cồng; 15 bộ chiêng; 10 bộ chập chạ, 02 bộ ngũ âm, 8 cái trống, 1 đàn tính, 01 kèn bầu và 03 đàn tre; Tổ chức định kỳ 2 năm/lần Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc  thiểu số; tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp các Lễ, tết truyền thống của đồng bào như: SaYangva (cúng Thần Lúa) của dân tộc Chơro; Yang – Koi (Thần Lúa) và Yang Bơ Nơm  (Thần Rừng) của dân tộc Mạ; Lễ Đâm trâu của dân tộc X’ Tiêng, Cơ Ho; tết ChôlChnămThmây, lễ Senđolta, Oóc-Om-Boc của dân tộc Khmer; Lễ Ramadan, Maji của dân tộc Chăm; Tả Tài phán của dân tộc Hoa; Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày … diễn ra trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đều mang đậm sắc thái truyền thống, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đồng bào.

Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi gắn với công tác xóa đói, giảm  nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Từ năm 2010 trở lại đây, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu, nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả, thể hiện rõ từ sự thay đổi về nhận thức, tập quán, thói quen canh tác từ sản xuất tự cung, tự cấp chuyển sang thâm canh tăng vụ với sản phẩm hàng hóa đa dạng.

 Mặt khác, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau cùng phát triển, đồng bào dân tộc tích cực hỗ trợ về vốn, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất, ngày công lao động kịp thời theo kịp với nhu cầu của thị trường, thế mạnh của địa phương cũng như mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề, giải quyết nhu cầu việc làm tại chỗ cho đồng bào trong vùng.


Hội nghị biểu dương khen thưởng, tôn vinh hộ sản xuất kinh doanh giỏi được tổ chức hàng năm


Theo số liệu thống kê, báo cáo từ các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa số hộ sản xuất kinh doanh giỏi có sự tăng dần về số lượng và doanh thu. Nếu như năm 2012 mới chỉ dừng ở con số 89 hộ thì đến năm 2016 tăng lên 1.548 hộ, doanh thu hàng năm không chỉ dừng ở con số dưới 100 triệu đồng/hộ mà có những hộ lên đến hàng tỷ đồng. Cụ thể: lợi nhuận dưới 100 triệu có 528 hộ; từ 100 triệu đến dưới 500 triệu có 939 hộ; từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ có 66 hộ và trên 1 tỷ có 15 hộ.

         Mặc dù bà con phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như giá cả đầu vào tăng, thời tiết bất thường dẫn đến dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhưng với sự nổ lực, phấn đấu phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu bằng sản xuất nông nghiệp nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc đã áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất mang lại chất lượng, năng suất cao.

Không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ đồng bào dân tộc đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác hiệu quả các nguồn lực, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp nhau cùng phát triển quan tâm hỗ trợ về giống, vốn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn sản xuất, tạo việc làm để tăng thu nhập. Tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh, nhiều gương điển hình tỏa sáng như hộ ông: Phồng Chắn Và, Vòng Nhật Sáng, Vòng Sầu, dân tộc Hoa ở thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú từ mô hình làm rẫy hàng năm cho thu nhập ổn định trên 500 triệu đồng mỗi năm; hộ ông Lộc Quang Phong, dân tộc Hoa, xã Phú Tân, huyện Định Quán mở cửa hàng kinh doanh thu mua nông sản hàng năm thu về lợi nhuận hàng tỷ đồng; hộ ông Lìu Gia Cường, xã Bảo Bình; hộ ông Nông Văn Biến, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ với mô hình trồng trọt xen canh kết hợp với Chăn nuôi cho thu nhập ổn định trên 500 triệu đồng/năm; hộ ông Văn Bé, dân tộc Chơ ro; hộ ông Hoàng Văn Sinh dân tộc Tày ở Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc với mô hình trồng mía kết hợp với nuôi bò, dê hàng năm cho thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng… Đó là một số gương điển hình tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.Một số mô hình làm ăn có hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS mang lại nguồn thu nhập ổn định


Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển mà nhiều mô hình còn tạo công ăn việc làm tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương, nhiều hộ hỗ trợ phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đó đồng nghĩa với việc tổng số hộ nghèo DTTS trên toàn tỉnh năm 2016 còn 1.987 hộ chiếm tỷ lệ 0,91% và 838 hộ đồng bào DTTS cận nghèo, chiếm 0,85% so với tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Phong trào nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 113/133 (85%) xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Xuân Lộc, Thống Nhất, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom và thị xã Long Khánh. Đồng Nai tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.


Diện mạo của xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong đó, có các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống như: Phú Lý, Phú Hòa, La Ngà, Túc Trưng, Phú Lộc, Đắc Lua, Xuân Thọ, Bàu Hàm 2….Chương trình Nông thôn mới tập trung đi sâu vào chất lượng thể hiện qua các chỉ tiêu đề ra trong Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020. Cụ thể, tỉnh đề ra mục tiêu về thu nhập bình quân đầu người nông thôn mới đạt 44 triệu đồng/người/năm vào năm 2017 và tăng lên 59 triệu đồng/người/năm vào năm 2020. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tại các xã nông thôn mới ước đạt gần 29,6 nhìn tỷ đồng. Phong trào nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thực sự đã tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường hơn nữa các nguồn lực đầu tư

Thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện hàng loạt các chính sách dân tộc như: Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai Quyết định ban hành chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín và Lễ, tết truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 và Quyết định 1494/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; Kế hoạch số 8272/KH-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Kế hoạch số 2871/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai Kế hoạch đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020; Kế hoạch thực hiện công tác đối với đồng bào Hoa, đồng bào Chăm, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2021. Xây dựng Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016  của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020. Theo đề án có 595 hộ thiếu đất và không có đất sản xuất; 42 hộ thiếu đất ở; 999 hộ cần hỗ trợ nước sinh hoạt; 595 hộ có nhu cầu vay vốn. Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện đề án là 13.485.500.000 đồng...

Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng miền núi khó khăn của nhà nước trong những năm qua đã trở thành động lực giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo nên diện mạo khởi sắc tại các vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để những chính sách đó tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa, trên hết vẫn cần sự tích cực, chủ động vươn lên của đồng bào, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương chủ động, phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã ban hành, tập trung là các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tập hợp tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số để kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội về những vấn đề liên quan đến dân tộc và công tác dân tộc./.

Hiên Nguyễn 

CÁC TIN KHÁC
» Khối thi đua 3 tổ chức hoạt động về nguồn và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương bình liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2018) (26/07/2018 08:16)
» Thanh tra Ban Dân tộc dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng ngành thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 (11/07/2018 13:47)
» Sơ kết phong trào thi đua yêu nước khối thi đua 3 – Khối hành chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018. (15/06/2018 14:32)
» THÔNG BÁO V/v tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học (2018-2019) tại Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh (10/05/2018 15:10)
» Kế hoạch mở lớp buồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. (10/05/2018 14:28)
» Trao Cờ Thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017. (24/04/2018 10:26)
» Xuân Lộc tổ chức thăm, chúc tết già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tết Mậu Tuất 2018 (23/03/2018 15:05)
» Tặng quà Tết cho hộ đồng bào nghèo, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (06/02/2018 10:49)
» Trao quà tết cho người nghèo (06/02/2018 10:49)
» Tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (06/02/2018 10:05)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai