Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Phát động thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật 06/11/2017 13:01 Xem với cỡ chữ

​         Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo động lực to lớn thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc. Để phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Đồng thời động viên, tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Nhanh chóng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, các nhân tố mới cách làm hay, mang lại hiểu quả kinh tế  tại địa phương đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng có kinh tế khó khăn. Từ đó Ban Dân tộc phát động phong trào thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình là các tổ chức, cá nhân trong từng dân tộc; Khuyến khích, hỗ trợ những mô hình mới, cách làm hay, tích cực, sáng tạo nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống gia đình trong các lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh…góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Phong trào tương thân, tương ái” giúp nhau cùng phát triển, tổ chức thi đua sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, kinh tế vùng phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán của đồng bào DTTS.

Phấn đấu số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số năm sau cao hơn năm trước. Số hộ đạt mức lợi nhuận hàng năm trên 500 triệu đồng ngày càng nhiều. Chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, đoàn thể trong việc tổ chức phát động các đợt thi đua có nội dung xác định mục tiêu, xây dựng nội dung thi đua bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nhằm đảm bảo tính toàn diện, tính chính xác, chặt chẽ đúng đối tượng, minh bạch và công bằng.

Tích cực tuyên truyền phối hợp tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động, sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến, điển hình tiên tiến để giao lưu, trao đổi, thảo luận và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tạo phong trào thi đua ngày càng có hiệu quả và thiết thực.

Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua. Lựa chọn, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng và dịp tổng kết kết phong trào.

Một số hình ảnh đồng bào DTTS tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế từng bước xóa đói giảm nghèo.



Để thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua đạt hiểu quả cần sự quan tâm của chính quyền các địa phương và sự chung tay góp sức của nhân dân đặc biệt là đồng bào DTTS./.

Võ Thị Đức

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai