Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Triển khai Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020
Cập nhật 05/12/2017 15:58 Xem với cỡ chữ

​       

     Ngày 20/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Đề án) .

Mục tiêu của Đề án nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn cải thiện cuộc sống, ổn định sản xuất, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa.

Đề án đã xét duyệt cho các hộ có nhu cầu hỗ trợ các nội dung theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh là 2.231 hộ. Trong đó: hỗ trợ đất ở cho 42 hộ với diện tích 0,84 ha; hỗ trợ hộ thiếu đất sản xuất được chuyển sang hỗ trợ chuyển đổi nghề: 595 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 999 hộ và hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 595 hộ.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án là 13.845.500.000 đồng. Trong đó, vốn đầu tư hỗ trợ: 4.473.500.000; vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội: 8.835.000.000. Trong đó có 800 hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, 502 hộ nghèo theo chuẩn nghèo Trung ương.

Để đạt được mục tiêu của Đề án, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Đề án; rà soát, điều chỉnh đối tượng hộ nghèo theo kết quả giảm nghèo để đảm bảo thực hiện Đề án đúng đối tượng. Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. Căn cứ chương trình thực hiện Đề án xây dựng kinh phí quản lý thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả.

3. UBND các huyện, thị xã Long Khánh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách trên địa bàn. Quyết định phê duyệt danh sách chi tiết hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ, thực hiện chính sách đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và đúng quy định. Rà soát quỹ đất theo quy định để có quỹ đất giao cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt nội dung, mục tiêu của chính sách. Chủ động đề xuất việc lồng ghép nguồn vốn chính sách với các chương trình, dự án, các chính sách khác trên địa bàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách. Hỗ trợ và chỉ đạo UBND cấp xã tạo điều kiện để Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp thực hiện việc cho vay và thu hồi nợ. Giao cơ quan công tác dân tộc cấp huyện trực tiếp tham mưu giúp UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án này./.

                                                                                 Ka’ Hòa

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai