Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc ở Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2018
Cập nhật 07/12/2018 09:20 Xem với cỡ chữ

​        Trong giai đoạn 2016 – 2018, triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các thực hiện chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua triển khai thực hiện chính sách đến nay đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như sau:

- Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

 Tỉnh Đồng Nai có 03 ấp đặc biệt khó khăn xã khu vực II (ấp 4, ấp 7 - xã Tà Lài và ấp Bon Gõ - xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 với tổng số vốn thực hiện Chương trình 135 là 1.253,687 triệu đồng. Cụ thể: Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; Tiểu dự án đầu tư sơ sở hạ tầng; Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; Duy tu, bảo dưỡng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đến nay không còn ấp đặc biệt khó khăn.

 

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc kiểm tra việc thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh, CT135 và tặng quà cho

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú.

- Thực hiện Quyết định 1635/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh: Tổng số hộ được thụ hưởng: 1.744 hộ; với tổng kinh phí là 8.201 triệu đồng. Bao gồm: hỗ trợ đất ở cho 08 hộ với tổng diện tích 9.600m2; hỗ trợ đất sản xuất (chuyển đổi nghề) cho 285 hộ với kinh phí là 5.700 triệu đồng; hỗ trợ tổng số tiền 614,7 triệu đồng cho 367 hộ lắp đặt nước sinh hoạt phân tán; Có 1.013 hộ được hưởng lợi từ việc lắp đặt 02 công trình nước sinh hoạt tập trung.

- Thực hiện Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện Đề án là 12.405 triệu đồng hỗ trợ cho 604 hộ.

- Thực hiện chính sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân đang sinh sống tại các ấp đặc biệt khó khăn theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Năm 2016, cấp 3.204 thẻ Bảo hiểm y tế với kinh phí 1.989,684 triệu đồng cho người dân sinh sống tại 02 ấp đặc biệt khó khăn (ấp 3, 7 – xã Thanh Sơn, huyện Định Quán).

Năm 2017 cấp 1.129 thẻ, năm 2018 cấp 1.274 thẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp 4, xã Tà Lài, huyện Tân Phú.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sử dụng 20% số kinh phí dành cho khám chữa bệnh chưa sử dụng hết để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số.

Năm 2016 đã thực hiện cấp phát 65.027 thẻ với kinh phí 15.800.000.000 đồng; Năm 2017 cấp 71.748 thẻ với kinh phí 26.758.208 đồng; Năm 2018 cấp 84.749 thẻ với số kinh phí 37.334.364.000 đồng.

- Thực hiện Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và lễ tết truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Người uy tín đã phát huy được vai trò nòng cốt, luôn chung sức, chung lòng cùng cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương các cấp nắm bắt tâm tư của đồng bào dân tộc thiểu số; là cầu nối đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với đồng bào DTTS.

            - Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021”.

            Số lượng các đối tượng thụ hưởng chính sách miễn học phí, giảm học phí: 11.616 học sinh; kinh phí thực hiện: 1.827,3 triệu đồng.

            Số lượng các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập: 13.156 học sinh; Kinh phí thực hiện: 9.498,6 triệu đồng.

-         Thực hiện chính sách cử tuyển (theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ)

            Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện chính sách cử tuyển cho 35 sinh viên, hầu hết các sinh viên cử tuyển của tỉnh đều phấn đấu học tập, rèn luyện, chấp hành đúng quy chế học tập của các trường, hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp đúng thời gian quy định. Việc bố trí công tác và sử dụng sau đào tạo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp được thực hiện đúng chủ trương, mục đích của chế độ cử tuyển, bổ sung nguồn cán bộ, công chức là người DTTS có trình độ chuyên môn đại học công tác tại địa phương.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Từ năm 2016 - 2018, Ban Dân tộc phối hợp với Công an tỉnh, Hội Luật gia, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các địa phương thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 18.000 lượt đồng bào DTTS. Thông qua công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn về hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đồng thời truyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ âm mưu, ý đồ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tranh chấp khiếu nại, kích động gây rối làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các luật có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số như: Luật phòng, chống ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội khác đối với đời sống con người; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực, Luật Đất đai, Luật hình sự, Luật trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình và Luật giao thông đường bộ.

 

Đồng bào dân tộc S’tiêng xã Tân Hiệp tham dự buổi tuyên truyền pháp luật do Hội Luật gia tỉnh và Ban Dân tộc tổ chức

-Thực hiện Quyết định số 4122/QĐ.CT-UBT ngày 28/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về Trợ cấp học nghề đối với học sinh các dân tộc thiểu số, học sinh mồ côi đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội.Từ năm 2016 – 2018 có hơn 1.500 học viên dân tộc thiểu số được đào tạo tại trường tại trường Cao đẳng Nghề số 8 – Bộ Quốc phòng. Nhà trường luôn chú trọng công tác tư vấn việc làm được, luôn bám sát nhu cầu thị trường lao động, chủ động mở rộng các mối liên hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, công tác tư vấn giới thiệu việc làm tổ chức chu đáo, chặt chẽ có hiệu quả. Số lượng học viên ra trường có việc làm đúng nghề đạt trên 85%, một số nghề đạt 100% như Cắt gọt Kim loại, Hàn, Điện Công nghiệp.

-Thực hiện Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012-2013 đến năm học 2015 – 2016.

Năm học 2015 – 2016, tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ cho 3.308 lượt sinh viên với kinh phí 6.124.000.000 đồng.Việc hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó khích lệ các em sinh viên tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập, cùng với tinh thần nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập của các em học sinh, sinh viên là đồng bào các dân tộc thiểu số, đã giúp cho cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc có bước chuyển biến, tiến bộ đáng kể, cuộc sống của bà con vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được cải thiện rõ rệt.

- Thực hiện hỗ trợ Tết Nguyên Đán cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2016 – 2018 tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ tiền tết Nguyên Đán cho 2.108 lượt học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở tỉnh Đồng Nai học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề với số tiền 1.094.700.000 đồng.

  Đến nay kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển. Các chính sách đầu tư đã tác động lớn đến các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy được tinh thần làm chủ của người dân, từ đó bộ mặt nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được thay đổi theo hướng nông thôn mới nâng cao, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Qua 03 năm triển khai thực hiện chính sách, năm 2016, toàn tỉnh có 1.924 hộ nghèo dân tộc thiểu số, đến năm 2018 giảm còn 880 hộ nghèo dân tộc thiểu số. Về kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm đầu tư đến nay 100% ấp, khu phố có đường giao thông thuận tiện đi lại, 100% xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, trên 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện thắp sáng, 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng nước hợp vệ sinh. Các cơ sở Trường học được đầu tư xây dựng phục vụ tốt nhu cầu học tập, Trạm Y tế được đầu tư xây dựng phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của đồng bào.

Các chính sách dân tộc được cả hệ thống chính trị quan tâm phối hợp thực hiện nên phát huy tốt hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ và đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân tộc thiểu số đã được nâng lên, các gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần vào công tác giảm nghèo chung của huyện. Văn hóa và các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp quan tâm tổ chức, nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số./.

Nguyễn Dung

CÁC TIN KHÁC
» Quá trình hình thành và phát triển Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai (22/04/2019 15:00)
» Ban Dân tộc triển khai Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy (22/04/2019 14:59)
» Thanh tra Ban Dân tộc tham dự cuộc họp thống nhất nội dung tham mưu việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh năm 2018 (08/04/2019 10:27)
» Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ – CP ngày 01/01/2019 Chính phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2 (02/04/2019 08:08)
» Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (18/03/2019 17:10)
» Thanh tra Ban Dân tộc ký kết Giao ước thi đua ngành thanh tra năm 2019 (18/03/2019 17:02)
» Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. (07/03/2019 15:13)
» Họp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai Xuân Kỷ Hợi 2019 (18/02/2019 15:58)
» Tổng kết công tác thi đua năm 2018 của Khối Thi đua 3 – Khối Hành chính Tổng hợp (18/02/2019 13:16)
» Thanh tra Ban Dân tộc dự Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019. (25/01/2019 16:12)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai