Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Đẩy mạnh công tác thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019
Cập nhật 08/01/2019 16:32 Xem với cỡ chữ

​          Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm chú trọng đầu tư nhiều chương trình dự án, nên kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là các công trình phúc lợi xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã được cải thiện đáng kể; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt. Đồng bào phấn khởi, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt nhiều kết quả.  

Nhiều phong trào thi đua được đồng bào các dân tộc thiểu số triển khai thực hiện có hiệu quả như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được các già làng, người có uy tín phối hợp chặt chẽ với ban công tác Mặt trận ấp, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện hiệu quả. Trọng tâm là các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… phù hợp phong tục, tập quán của đồng bào DTTS. Để phát huy nội lực đã có nhiều mô hình thực hiện hiệu quả như: mô hình tự quản động viên nâng cao ý thức chủ động vươn lên, tích cực đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; khắc phục tình trạng thụ động, trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Quan tâm tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, hỗ trợ vốn, khuyến khích chuyển đổi xen canh cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương để mang lại năng suất cao. Chú trọng vận động thực hiện giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, nhất là tiếng nói, chữ viết; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; nêu cao tinh thần cảnh giác, phê phán, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng…


Trao tặng dê giống cho hộ nghèo

 

Xây dựng nhà cho người già có hoàn cảnh neo đơn

 

Khen thương những cá nhân có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua

Để các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực, các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương; phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong vận động bà con tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua . Từ đó, bà con đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tích cực hưởng ứng, tham gia để vượt lên chính mình, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình mình, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững.

Đức Võ

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai