Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Cập nhật 21/01/2019 14:38 Xem với cỡ chữ

​          Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) bằng nhiều các chương trình, chính sách ở các lĩnh vực khác nhau. Nhưng do đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, thu nhập gia đình chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, diện tích đất sản xuất còn thiếu, nguồn nước sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, số đối tượng có nhu cầu cần Nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt còn nhiều và trở thành vấn đề bức thiết. Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Quyết định số 2085/QĐ-TTg) mục tiêu trực tiếp hỗ trợ hộ đồng bào DTTS nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, sớm thoát nghèo bền vững.

Ngày 20/10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách với tổng số hộ trên địa bàn toàn tỉnh là 604 hộ. Trong đó, hỗ trợ đất sản xuất cho 33 hộ; hỗ trợ đất ở cho 16 hộ; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 452 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 385 hộ với tổng nhu cầu kinh phí 12.405 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước tỉnh hỗ trợ: 2.730 triệu đồng; vốn vay NHCSXH là 9.675 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND các huyện, sau 01 năm triển khai thực hiện Đề án, đã hỗ trợ cho 887 lượt hộ. Cụ thể, hỗ trợ đất sản xuất: do địa phương không còn quỹ đất công nên không thể hỗ trợ cho đối tượng được thụ hưởng; hỗ trợ đất ở cho 05 hộ với diện tích 1.440m2, 02 hộ đã vận động được gia đình cho đất và đang tiến hành xây nhà; chuyển đổi ngành nghề cho 396 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 484 hộ với tổng kinh phí thực hiện các nội dung: 3.541 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ: 2.676 triệu đồng; vốn vay NHCSXH: 865 triệu đồng.  Một số địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung so với đề án như: Định Quán, thị xã Long Khánh…


Hỗ trợ bồn nước sinh hoạt phân tán cho người dân tại ấp Phú Thành, xã Phú Bình, huyện Tân Phú.

Đạt được những kết quả trên, luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự hướng dẫn kịp thời về chuyên môn của các cơ quan chức năng; công tác phối hợp tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể và sự đồng thuận tham gia thực hiện của Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là vai trò của Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc các huyện, thị xã - cơ quan thường trực trong việc tham mưu thực hiện Quyết định số 3716. Việc thực hiện Quyết định số 3716 đều gắn với quy hoạch và điều kiện thực tế của từng địa phương; cùng với các chương trình, dự án khác cơ sở hạ tầng các xã được đầu tư hỗ trợ đã góp phần giải quyết được một phần tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, giúp cho người dân chủ động hơn về nguồn nước sạch trong sinh hoạt, nhất là vào mùa khô; góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, ổn định cuộc sống lâu dài, đặc biệt đã góp phần đáng kể vào thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn những hạn chế như công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tại một số huyện, xã chưa được thường xuyên nên một số đối tượng thụ hưởng chưa nắm hết các nội dung hỗ trợ của chính sách dẫn đến người dân xác định nhu cầu hỗ trợ chưa sát với thực tế tại địa phương, cơ sở. Thời gian khảo sát, đăng ký nhu cầu khá lâu so với thời gian phê duyệt Đề án dẫn đến một số hộ không còn nhu cầu hỗ trợ, có nhu cầu chuyển sang hỗ trợ nội dung khác hoặc đã được hỗ trợ từ các chương trình, chính sách khác (nước sinh hoạt phân tán và chuyển đổi nghề) sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt.

Định mức hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán (1,5 triệu đồng/hộ); đất sản xuất (chuyển đổi nghề) định mức (05 triệu đồng/hộ) quá thấp, trong khi đó nhu cầu của người dân thì nhiều, khác nhau, đối tượng được hỗ trợ thuộc hộ nghèo không có khả năng để góp thêm nên rất khó thực hiện. Việc tổ chức lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án khác với Đề án còn hạn chế, nhất là xây xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung từ nguồn vốn của CT MTQG nước sạch vệ sinh môi trường.

Trong khi đó ngân sách đối ứng của địa phương gặp nhiều khó khăn. Kế hoạch vốn giao hằng năm còn thiếu đồng bộ giữa nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ và nguồn vốn vay từ NHCSXH phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành chưa thường xuyên, kịp thời, nhất là nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở để để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Để giải quyết tốt các vấn đề về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong thời gian tiếp theo, các cấp, các ngành, địa phương xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ; vận động nhân dân thực hiện tốt phương châm “Nhân dân tự làm, nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ”, phát huy mạnh mẽ nội lực của người dân, khơi dậy ý chí tự vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước. Ngoài ra, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để xác định những nội dung hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của đối tượng; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để quá trình triển khai chính sách đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 3716/QĐ-UBND của UBND tỉnh không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn mà đây còn là động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, đời sống được nâng lên, ổn định và từng bước góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Ka’ Hòa

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai