Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Hoạt động chuyên ngành
Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019.
Cập nhật 07/03/2019 15:13 Xem với cỡ chữ

​        Nhằm triển khai thực hiện các quy định của Luật Thanh tra năm 2010; các văn bản hướng dẫn về xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-BDT ngày 15/11/2018 về phê duyệt Kế hoạch số 176/KH-TT ngày 06/11/2018 về thanh tra, kiểm tra năm 2019. Nội dung kế hoạch nhằm tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Về công tác thanh tra: Về thanh tra, kiểm tra hành chính, Ban Dân tộc sẽ kiểm tra việc thực thi các nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Ban; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Về công tác kiểm tra chuyên ngành, Ban Dân tộc sẽ tập trung vào kiểm tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc như: Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhân người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín; việc thực hiện Kế hoạch số 2781/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020; việc thực hiện Kế hoạch số 7278/KH-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh về xây dựng tủ sách pháp luật trên địa bàn 03 huyện Định Quán, Trảng Bom và thị xã Long Khánh. Ngoài ra Ban Dân tộc cũng sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học tại các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban Dân tộc: Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phân đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%; kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là việc làm thường xuyên của cơ quan, là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giải quyết khiếu nai, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Trong nội dung này, Ban Dân tộc tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, nhân viên Ban Dân tộc; kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành đồng về phòng, chống tham nhũng năm 2019; kiểm tra việc thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn và định mức trong hoạt động của cơ quan năm 2019; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan và kiểm tra các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng đề ra trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Lãnh đạo, công chức, nhân viên Ban Dân tộc quyết tâm thực hiện tốt, thực hiện có hiệu quả về các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019./.

Nguyễn Thị Phương​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai