Chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Liên kết website
Chuyên mục
Thăm dò ý kiến
Các anh, chị vui lòng cho biết ý kiến về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc:
Video clip
Chỉ đạo điều hành
Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 25/04/2019 10:33 Xem với cỡ chữ

​          

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 3560/KH-UBND tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, mục đích của Đại hội là tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo về Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ hội nhập và phát triển giai đoạn 2009 – 2019; chọn cử nhân sự tiêu biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội. Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 – 2019.

Yêu cầu của Đại hội là thông qua đại hội các cấp để tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đại biểu chính thức tham gia Đại hội là người tiêu biểu, đại diện cho các DTTS thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của đời sống xã hội được chọn, suy tôn từ cơ sở.

 Kế hoạch cũng nêu rõ về tên gọi, chủ đề đại hội, nội dung của Đại hội; nguyên tắc, cơ cấu, tiêu chí chọn cử đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện... Theo đó, tại tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức Đại hội ở 02 cấp: cấp huyện và tỉnh. Về thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện tổ chức trong 01 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6  năm 2019 với số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu, đại biểu khách mời tối đa bằng 1/3 số đại biểu chính thức,

Thời gian tổ chức Đại hội cấp tỉnh là 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 với số lượng đại biểu chính thức không quá 250 đại biểu, đại biểu mời tối đa bằng 1/3 số lượng đại biểu chính thức.

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực, thành viên là đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh. Ngoài ra, Ban chỉ đạo Đại hội cấp huyện do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban; Trưởng phòng phòng dân tộc huyện làm Phó Trưởng ban thường trực; thành viên là đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN huyện, các đoàn thể, phòng, ban trực thuộc cấp huyện

Căn cứ vào các quy định của Kế hoạch giao Ban Dân tộc là cơ quan Thường trực, Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh và tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức Đại hội các cấp. Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành. Chủ trì, Phối hợp các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện./.

Tú Quyên

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: BAN DÂN TỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 173B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613. 843836; Fax: 0613. 941340 - Email: bdt@dongnai.gov.vn
© 2014 Bản quyền thuộc Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai